waz
31 شهریور 1401 - 16:07

فارس رتبه دوم کشور در تولید محصولات زراعی/ تولید ۸ میلیون تن محصول

معاون بهبود تولیدات گیاهی فارس گفت: این استان با دارا بودن ۲ میلیون هکتار زمین زراعی دیم و آبی و تولید ۸ میلیون تن محصول زراعی، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

توسعه پایدار کشاورزی و افزایش بهره وری در تولید از مزایای اجرای قانون اصلاح الگوی کشت در استان است.

دبیری معاون بهبود تولیدات گیاهی فارس علت بر زمین ماندن قانون اصلاح الگوی کشت را ناتوانی در جمع کردن مولفه‌های مرتبط اجرایی در کنار هم عنوان کرد.

او گفت: تعیین میزان نیاز کشور به محصولات زراعی، استراتژیک بودن محصولات، میزان مصرف آب، ذائقه مردم، محیط زیست، منابع طبیعی و حفاظت منابع، از جمله مولفه‌های مطالعاتی برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه است که رسیدن به الگوی کشت واقعی را سخت کرده است.

محصولات زراعیبه گفته دبیری، از اردیبهشت امسال، مطالعات الگوی کشت برای ۳ دشت کشاورزی در فارس شامل دشت نمدان در اقلید، مادر سلیمان در قادر آباد و دشت داراب آغاز و الگوی کشت برای این دشت‌ها تهیه شده و آماده اجراست که ۱۷ محصول برای کشت امسال در الگوی کشت این ۳ دشت در نظر گرفته شده است.

کشاورزیاو به بسته‌های حمایتی از کشاورزان هم اشاره کرد و افزایش ۱۰ برابری یارانه بذر و رسیدن آن به هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون از جمله این تسهیلات برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوانفارسشیراز

شناسه خبر: 752012